• Naam:
  • Voornaam:
Geslacht:
  • Rijksregisternummer:*
  • Postcode:*
  • E-mail adres:
  • Gsm of vaste lijn:*
Hebt u een bijgewerkte CV?
  • Hoe heb je over dit evenement gehoord?

Datum:

Activiteit

Plaats

Tijdens heel het traject, op afspraak

Gesprek met eentewerkstellingsconsulent

Donderdag 01/10/2020, van 8.30 uur tot 16 uur 

Workshop "Mijn stress is mijn bondgenoot"

Vrijdag 02/10/2020, van 8.30 uur tot 16 uur

Workshop “360° visievan mijn project” 

Maandag 05/10/2020, van 14 uur tot 16 uur

Infosessie over derechten en plichten van werkzoekenden

Dinsdag 06/10/2020 

Workshop “Look enwerkhouding”

 (1/2 dag, of in de voormiddag of in denamiddag)

Donderdag 29/10/2020

Workshop “Look enwerkhouding”

 (1/2 dag, of in de voormiddag of in denamiddag)

Van 12/10 tot 15/10/2020

en van 19/10 tot 22/10/2020

Workshop “Job Coaching”

(van maandag totdonderdag, gedurende 2 weken)

Vrijdag 16/10/2020, van 8.30 uur tot 13 uur

Workshop “Ik gaachter het stuur zitten en breng mijn levensdomeinen in balans”

Vrijdag 23/10/2020, van 8.30 uur tot 16 uur

Workshop “U zei Why”?

Maandag 26/10/2020, van 9.30 uur tot 11.30 uur

Infosessie overdeeltijds werk

Vrijdag 13/11/2020

In de ochtend

Workshop rond socialenetwerken