Zou graag algemene informatie willen ontvangen, vooral de gemeentekrant "Wolu Info": *

Wens bijkomende informatie te ontvangen in samengevatte vorm (in digitaal formaat) :

Wens bijkomende informatie te ontvangen in samengevatte vorm (in digitaal formaat) :

Als u deze aanvraag voltooit, annuleert u en vervangt u een eerdere aanvraag.

We hechten veel waarde aan het respecteren van uw privacy en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Wij handelen in volledige transparantie en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG/GDPR ). In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) (EU) 2016/679 heeft u de volgende rechten : recht van inzage, recht van correctie, recht op annulering, recht om te worden vergeten, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid, recht van verzet. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per post te sturen naar het adres van het gemeentebestuur : DPO - Gemeentehuis, 2, Paul  Hymanslaan, 1200 - Brussel met een identiteitsbewijs (kopie van uw identiteitskaart / paspoort ).